o metodologiji

U školi Edu Hobotnica, učimo veštinu korišćenja svih kapaciteta mozga, dakle funkcija i leve i desne hemisfere mozga. Mi vrlo malo ili nimalo ne koristimo funkcije desne hemisfere mozga u procesu pamćenja i učenja, i samim tim dominantno koristimo levosferni spektar moždanih funkcija. Tada je pamćenje i učenje limitirano i ograničeno i nije prirodno. Prirodno je da koristimo i levu i desnu nogu u hodanju, s toga trebamo koristiti podjednako i levu i desnu hemisferu mozga u pamćenju i učenju, i samo tada oslobađamo neshvatljivo veliki mentalno-memorisjki potencijal koji svi posedujemo.

o kursu

Obuku u školi Edu Hobotnica" karakteriše grupni obilk nastave. Zbog kvaliteta obuke, broj polaznika je ograničen na 15 polaznika po grupi. Trenira se do tri meseca u kontinuitetu, svakodnevno i vođeno od strane instruktora, u učionici i onlajn. Kontinuirani svakodenvni rad je ključni element usvajanja svake veštine.

Šta ćete naučiti u školi Edu Hobotnica ?

Naučićete da pamtite:

Prezentacija korišćenja mozga